Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2021 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2021 р. : у 8 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021.

ISBN 978-617-645-441-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 8–9 квітня 2021 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.