Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 2–3 квітня 2020 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Термін подання матеріалу у монографіюдо 14.02.2020.  Подовжено до 06.03.2020.
Термін подання матеріалу для участі в конференції до  20 березня 2020 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
 

Внимание! Изменился номер телефона редакции.

Уважаемые авторы! Так как телефон (067) 972 90 71 по неизвестным причинам заблокирован оператором, 

действующий номер для связи +38 (093) 044 55 18


С уважением,
отв. ред. Белая Е.А.

 

 

 

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2019 р. : у 8 т. – Дніпро : Біла К. О., 2019. 

ISBN 978-617-645-326-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя. – 2019. – 112 с.
ISBN 978-617-645-327-7

Т. 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі. – 2019. – 116 с.
ISBN 978-617-645-328-4

Т. 3. Концептуальні засади управління суб’єктами підприємництва: реалії та перспективи розвитку. – 2019. – 119 с.
ISBN 978-617-645-329-1

Т. 4 : Управління торгівельною діяльністю та формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-330-7

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-331-4

Т. 6. Фінансовий та маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2019. – 111 с.
ISBN 978-617-645-332-1

Т. 7. Моделювання економічної поведінки суб’єктів підприємництва. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-333-8

Т. 8. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем – 2019. – 120 с.
ISBN 978-617-645-334-5

Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Дати заходів конференції:

18.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).

19.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№ 8 та 10).

19.05.19: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

22.04.19: початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2019 році на конференції працюють наступні секції:

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 18–19 квітня 2019 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Термін  подання матеріалу у монографію – до 23.02.2019.
Термін  подання матеріалу для участі в конференції до  22 березня 2019 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
  

RSS-материал