Внимание! Изменился номер телефона редакции.

Уважаемые авторы! Так как телефон (067) 972 90 71 по неизвестным причинам заблокирован оператором, 

действующий номер для связи +38 (093) 044 55 18


С уважением,
отв. ред. Белая Е.А.

 

 

 

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2019 р. : у 8 т. – Дніпро : Біла К. О., 2019. 

ISBN 978-617-645-326-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя. – 2019. – 112 с.
ISBN 978-617-645-327-7

Т. 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі. – 2019. – 116 с.
ISBN 978-617-645-328-4

Т. 3. Концептуальні засади управління суб’єктами підприємництва: реалії та перспективи розвитку. – 2019. – 119 с.
ISBN 978-617-645-329-1

Т. 4 : Управління торгівельною діяльністю та формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-330-7

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-331-4

Т. 6. Фінансовий та маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2019. – 111 с.
ISBN 978-617-645-332-1

Т. 7. Моделювання економічної поведінки суб’єктів підприємництва. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-333-8

Т. 8. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем – 2019. – 120 с.
ISBN 978-617-645-334-5

Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Дати заходів конференції:

18.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).

19.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№ 8 та 10).

19.05.19: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

22.04.19: початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2019 році на конференції працюють наступні секції:

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 18–19 квітня 2019 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Термін  подання матеріалу у монографію – до 23.02.2019.
Термін  подання матеріалу для участі в конференції до  22 березня 2019 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
 

Текущая конференция. «Экономика и менеджмент – 2018: перспективы интеграции и инновационного развития» (г. Днепр ∙ 19–20 апреля 2018 года)

Даты мероприятий конференции:

02.05.18 : началась выдача сборников авторам из г. Днепр по адресу: пр. Д. Яворницкого, 35 (5 корпус ДНУ); 2 этаж, кафедра экономики, предпринимательства и управления предприятиями.
08.05.18 : и почтовая рассылка сборников иногородним участникам.
08.05.18 : размещение всех поступивших докладов на странице конференции.

 

Организационный комитет не всегда разделяет позицию авторов
Некоторые доклады публикуются в авторской редакции
За содержание, научную новизну, достоверность и точность изложенного материала ответственность возлагается на автора/авторов 
 
С уважением, отв. ред. Белая Е. А.

На конференции работают следующие секции:

2. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и мире.
3. Концептуальные основы управления торговой деятельностью предприятий в условиях глобализации.
4. Инновационные стратегии развития системы управления деятельностью предприятий в системе экономической безопасности.
5. Социально-экономические аспекты управления предприятиями: теория и практика.
6. Инновационные технологии финансового менеджмента субъектов хозяйствования.
7. Инновации в управление профессионального образования.
8. Моделирование бизнес-процессов в экономике.
9. Управление качеством как механизм экономического роста региона и страны.
10. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.
11. Управление развитием экономических систем на основе ресурсообеспечения. 

RSS-материал