Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 4. Ефективність суб’єктів торговельної та сервісної діяльності в умовах конкуренції.

Секція 4. Ефективність суб’єктів торговельної та сервісної діяльності в умовах конкуренції.

Bieloborodova M. V., Kogan A. B. Business Planning in the Restaurant Industry

Аділов І. Р. Огли Ефективність операційної діяльності торговельного підприємства

Аділов І. Р. Огли Шляхи зниження витрат операційної діяльності торговельного підприємства

Алтухова А. Г. Економічна ефективність та результативність діяльності підприємства

Бірюкова П. В. Ритейл

Візір О. М. Підвищення якості сервісу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства

Винокурова А. С. Теоретичні аспекти формування збутової політики підприємства

Геккель Н. C. Динаміка світової торгівлі паливом

Данилюк А. Р. Управління витратами торговельного підприємства

Двалі А. М. Фактори успіху в підприємницькій діяльності

Джос М. Д. Сервісна діяльність: сутність та роль

Дзюбан В. В. Напрями підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства у конкурентному середовищі

Димченко І. В. Напрями підвищення ефективності використання

трудового потенціалу торгівельного підприємства

Желєзний П. С. Особливості управління власним капіталом торговельних підприємств

Іщук О. В. Формування асортименту продукції торговельного підприємства

Кандибка М. О. Формування товарних запасів на підприємствах торгівлі

Ковальова Д. О. Тенденції розвитку сфери послуг

Котловська Н. М. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу

Кравченко Є. В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери послуг

Кравченко Т. М. Роль торгівлі в соціально-економічному розвитку країни

Лебединець В. С. Послуга і сервіс як економічні категорії

Олійник А. В. Кейтеринг: стан та перспективи розвитку

Панюта О. Г. Способи зростання товарообігу на підприємстві торгівлі

Панюта О. Г. Переваги та недоліки існуючих концепцій управління товарообігом

Погоріла Е. С. Вплив трудових ресурсів на ефективність діяльності підприємства

Погрібний Р. В. Репутація в інтернеті як важливий показник успішної діяльності підприємства інтернет-торгівлі

Подвірна Х. Є., Шуптар М. М. Оцінка конкурентних переваг готельних підприємств Львова

Рибалко А. С. Стан розвитку сфери послуг в Україні

Рудова А. В. Краудтехнології як фактор підвищення ефективності збутової діяльності торгівельного підприємства

Ткаченко А. О. Ефективність збутової діяльності підприємств торгівлі

Угвіненко А. Р. Рекрутингові послуги: сутність та перспективи розвитку

Фоменко О. О. Оптимізація структури витрат торговельного підприємства

Чигрин О. Ю. Наукові підходи до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства

Чумаченко Х. Л. Особливості сервісу в сфері торгівлі

Шубертова К. К. Організація торгівлі, торгівельні підприємства