Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 10. Стратегічне управління компаніями та маркетингові стратегії в умовах формування цифрового середовища.

Секція 10. Стратегічне управління компаніями та маркетингові стратегії в умовах формування цифрового середовища.

Боровльова А. О., Юдіна А. Р. Розвиток маркетингових досліджень в Україні

Вишневецька М. В. Планування витрат маркетингу

Волкова Д. А. Особливості менеджменту в умовах цифровізації економіки

Голофаєв О. С. Помилкові споживчі інсайти в маркетингових дослідженнях

Голофаєв О.С. Маркетингова стратегія як інструмент вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства

Зайченко Р. А. Методи розробки маркетингових стратегій

Клєвцова Н. О. Етапи впровадження сучасних маркетингових технологій

Коміссарова Ю. А. Зростання ролі інфобізнесу в сучасному суспільстві

Коміссарова Ю. А. Метод Дельфі як інструмент ефективного стратегічного планування

Коміссарова Ю. А. Особливості зовнішніх комунікацій у сфері послуг індустрії краси

Кочко В. К. Маркетингові стратегії міжнародних фірм

Мірошниченко Б. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства

Міщенко Д. А. Перспективи Інтернет маркетингу в сучасних умовах

Никитюк А. А., Марусенко П. І. Роль маркетингової діяльності в управлінні підприємством. Маркетингова теорія 4Р

Остапенко Т. М. Управлінські заходи просування туристичного продукту

Рожко Л. В. Досвід підприємств у вирішенні питань, пов’язаних з маркетингом

Тутова О. Р., Смирнова Т. А. Особливості комунікаційних систем у моделях бізнесу В2С на ринку медичних послуг

Халецька В. В. Інструменти маркетингу в торгівлі

Чорновол М. В. Особливості розвитку цифрової економіки

Шайдець К. О. CRM-система як спосіб отримання стійких конкурентних переваг