Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2022: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (11–12 квітня 2022 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2022: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 квіт. 2022 р. : у 5 т. – Дніпро : Біла К. О., 2022. 

ISBN 978-617-645-462-5

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 11–12 квітня 2022 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Сучасні методи та інструменти управління суб’єктами підприємництва. – 2022. – 112 с.
ISBN 978-617-645-463-2 

Т. 2. Інноваційне підприємство та розвиток суб’єктів підприємництва в умовах глобальної економіки. – 2022. – 116 с.
ISBN 978-617-645-464-9 

Т. 3. Проблеми та тренди розвитку економічних суб’єктів. – 2022. – 128 с.
ISBN 978-617-645-466-3 

Т. 4. Моделювання процесів сталого розвитку в економіці та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності. – 2022. – 108 с.
ISBN 978-617-645-469-4

Т. 5. Стратегічне управління та управління закладами охорони здоров’я в сучасних економічних умовах. – 2022. – 100 c.
ISBN 978-617-645-472-4