Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (8–9 квітня 2021 року)

У 2021 році на конференції працюють наступні секції:

1. Теорія та практика управління соціально-економічними системами у підприємницькій діяльності.
2. Проблеми та перспективи розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобалізації.
3. Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприємницькому середовищі.
4. Ефективність суб’єктів торговельної та сервісної діяльності в умовах конкуренції.
5. Стратегічний розвиток підприємств в нових економічних умовах.
6. Взаємодія фінансового ринку та реального сектору економіки.
7. Економічна безпека та управління ризиками в умовах нестабільного середовища.
8. Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці.
9. Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності.
10. Стратегічне управління компаніями та маркетингові стратегії в умовах формування цифрового середовища.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів

Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.