Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 5. Стратегічний розвиток підприємств в нових економічних умовах.

Секція 5. Стратегічний розвиток підприємств в нових економічних умовах.

Dimitrov І. Theoretical Fundamentals of Enterprise Competitive Strategy Formation

Авєйніков Д., Остапенко Т.М. Бюджетування у діяльності підприємницьких структур та виробничих підприємств

Адонін С. В., Калашнікова Ю. М. Корпоративна культура підприємства: сутність та значення

Адонін С. В., Калашнікова Ю. М. Проблеми кредитування сільськогосподарських підприємств

Адонін С. В., Калашнікова Ю. М. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств

Адонін С. В., Калашнікова Ю. М. Шляхи підвищення прибутковості підприємства

Алексєєв А. Р. Напрям удосконалення технічного переозброєння виробництва

Бондаренко Н. Ю. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

Бублик К. О. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємств (на прикладі будівельної галузі)

Бугера Н. Р. Концепція Activity Based Costing як один із методів управління витратами

Бугера Н. Р. Напрями вдосконалення збутової політики виробничого підприємства

Буряк А. В., Дем’яненко І. В. Інноваційно-інвестиційний фактор розвитку аграрного сектору сировинно-продуктового комплексу

Вишневецька М. В. Обґрунтування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства

Вишневецька М. В. Особливості обґрунтування стратегії підприємства в умовах пандемії

Гаркуша В. В., Остапенко Т. М. Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності

Гордієнко С. О. Вибір і обґрунтування шляхів підвищення прибутковості промислового підприємства

Гринько Т. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного планування на підприємстві

Гур'єва І. В. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу суб'єкта підприємництва

Дворниченко Д. Р. Ефективність сучасних бізнес-моделей підприємництва

Дем’яненко Д. Є. SWOT-аналіз бази відпочинку ТОВ «ОК Прибій»

Джига Л. В., Кучеренко С. К. Ефективність менеджменту та методи розвитку системи управління підприємством

Дирда Н. С. Аналіз стану промисловості в Україні

Дирда Н. С. Особливості еколого-орієнтованої стратегії розвитку підприємств

Єгорова О. Р. Проблеми впровадження системи стратегічного планування на промислових підприємствах

Зайченко Р. А. Особливості функцій менеджерів з фінансів на підприємствах в умовах карантинних заходів

Зайченко Р. А. Принципи стратегічного планування на підприємстві

Колісник В. О. Розробка стратегій змін на підприємстві

Комисарик Є. О., Денисова М. О. Основи інвестиційної діяльності підприємства

Коміссарова Ю. А. Використання бізнес моделі CANVAS у підприємництві

Коноплянко Д. О. Механізм стратегічного розвитку вітчизняних підприємств

Корсун М. С. Мотивація кадрової роботи на підприємстві в сучасних умовах управління

Котловська Я. В. Розробка стратегії управління персоналом

Котловська Я. В. Управління інноваційними процесами на підприємстві

Крауз Д. О., Біліченко Ю. Є. Туристичний бізнес в період пандемії

Лебедєв Д. О. Формування стратегічного плану підприємства

Литвиненко Ю. І. Проблеми реалізації стратегічних змін на сучасних підприємствах

Лісовець А. М. Вплив коронавірусної інфекції на розвиток туристичної індустрії

Магула М. А. Контроль та управління запасами на підприємстві

Майстер Д. О. Переваги та недоліки аутсорсингу для бізнесу

Майстер Д. О. Санація підприємства як засіб запобігання банкрутству

Міщенко Л. О. Вплив пандемії на організацію робочого процесу на підприємствах

Морока Д. М. Вплив пандемії та карантинних обмежень на соціально-економічний розвиток регіону

Нековаль Д. С. Івент-маркетинг як ефективний метод просування товарів

Олійник Т. І. Управління розвитком підприємства в умовах мінливого середовища

Паращієнко М. Л. Шляхи оптимізації формування і використання оборотних активів підприємства

Петросян Д. А. Особливості інвестиційної діяльності на підприємстві

Пітенько О. І. Стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільності економіки держави

Піщана К. С. Резерви збільшення доходів підприємства

Полохач А. С. Планування енергетичної стратегії підприємств

Спицька К. В. BTL комунікації в стратегії просування бренду

Спірідонов А. О. Вибір конкурентної стратегії підприємства в умовах кризи

Топчій А. А. Вплив прямолінійного методу нарахування амортизації на прибуток підприємства

Топчій А. А. Роль основних засобів в забезпеченні ефективного процесу виробництва

Ульянова Л. П., Чайка Ю. М. Кадрове забезпечення промислових підприємств: проблемні питання та шляхи їх вирішення

Фартушний М. В. Сутність та види публічно-сервісної діяльності держави

Чернікова-Фалько А. А. Стратегії інвестиційної діяльності на ринку нерухомості

Чистяк М. М. Організаційні аспекти формування механізму управління витратами на виробничому підприємстві

Чорний В. О. Обґрунтування шляхів зниження витрат підприємства

Шинкаренко А. В. Проведення організаційних змін на підприємстві

Штирхун А. С. Вплив амортизаційної політики на підвищення результатів діяльності підприємства

Яковенко І. М. Маркетингове планування в умовах кризи