Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 9. Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності.

Секція 9. Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності.

Molokova Valeriia, Skrypnyk Nataliia Modern Trends in the Development of the World Currency Market

Stavytska A., Ilyukhina V. Prospects of Development of Export-Import Activity of Ukraine in the global Economic Space

Stavytska A., Kovalenko A. The Impact of international Labor Migration on the World Economy

Stavytska A., Septa M. Prospects for the Expansion of Globalization Processes in international Economic Relations

Stavytska A., Skomoroha K. Trends and Problems of International Capital Movement

Алмазова А. В., Скрипник Н. Є. Кризові впливи на національну конкурентоспроможність України

Бегімов Ш., Скрипник Н. Є. Глобальна парадигма в сучасних економічних дослідженнях

Бондаревська К. В., Водясова Я. Г. Забезпечення високого конкурентного статусу країни як складової економічного розвитку

Бондаревська К. В., Ємельянова О. А. Діяльність ОБСЄ та участь України в ній для забезпечення безпеки в Європі

Бондаревська К. В., Калініна М. А. Міжнародний поділ праці в умовах глобалізації

Бондаревська К. В., Синяговська А. О. Сучасні тенденції співробітництва України та НАТО

Бондаревська К. В., Сокур А. О. Стан та перспективи забезпечення екологічної безпеки в Україні в умовах глобалізації

Вільгота К. О., Скрипник Н. Є. Структурна трансформація міжнародної електронної торгівлі в контексті сучасних глобальних викликів

Гріщенко Д. В. Глобальна продовольча проблема як показник нестабільності міжнародної економіки

Данилова Є. А., Скрипник Н. Є. Глобальні імперативи формування національної енергетичної безпеки України

Дзяд О. В., Чернявська Ю. О. Перспективи оновлення угоди про асоціацію України з ЄС з питань торгівлі сільськогосподарськими товарами

Дон О. Д., Абдуллаєва С. Н. Міжнародна економічна безпека як глобальна проблема країн світового господарства

Дон О. Д., Асєєва А. С. Перспективи розвитку Організації Об’єднаних Націй

Дон О. Д., Боброва Д. О. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток міжнародної економіки

Дон О. Д., Бутенко Є. І. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин

Дон О. Д., Голіков Ю. Г. Стійкість економічної системи в умовах глобальної нестабільності

Дон О. Д., Іванюк О. В. Неврегульована міжнародна міграція в ЄС як головна проблема у сфері безпеки

Дон О. Д., Маковецька А. О. Участь України в європейських міграційних процесах

Дон О. Д., Розенталь А. О. Розвиток електронної комерції у контексті глобальної нестабільності

Дон О. Д., Стародуб Д. С. Людський розвиток – ключова складова економічного зростання країн світового господарства

Завалій Б. Ю., Скрипник Н. Є. Циклічність світового розвитку та закономірності виникнення економічних криз

Запорожець О. І., Дон О. Д. Вплив пандемії COVID-19 на стабільність валютних курсів

Лук’янченко Б. О., Попова О.М. Транснаціональні корпорації в Україні

Михайленко О. Г., Іванова К. О. Перспективи розвитку світового ринку електронної комерції в умовах глобалізації

Муленко В. М., Павлюк В. І. Особливості розвитку міжнародної торгівлі транспортними послугами в посткарантинний період

Попова О. М., Антонова Л. А. Тенденції міжнародного мігрування робочої сили. Її вплив на Україну та розвиток на міжнародному рівні

Попович К. А., Ставицька А. В. Проблеми міжнародної міграції як складової міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації

Яровенко Т. С., Бежовець В. М. Конкурентоспроможний розвиток мегаполісів в умовах глобалізації

Яровенко Т. С., Літвін Я. І. Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізації

Ярушин Є. В., Скрипник Н. Є. Особливості розвитку світової економіки в умовах системної глобальної кризи