Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 8. Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці.

Секція 8. Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці.

Абесадзе Р. Б., Бурдулі В. Ш. Основні моделі національних інноваційних систем

Ахмедов Тайфун Алі огли Вплив нових технологій на підприємства України

Волкова В. В., Огліх В. В., Шаповалов О. В. Моделювання процесів функціонування підприємства туристичної галузі

Волкова В. В., Огліх В. В., Шаповалов О. В. Моделювання та аналіз ризиків підприємств туристичної галузі

Гамерська І. С. Роль бенчмаркінгу в моделюванні бізнес-процесів підприємства

Гончарова К. В. Економіко-математичне моделювання у процесі аналізу інноваційної діяльності підприємств

Гончарова К. В., Гунько Д. С., Огліх В. В. Інформаційне забезпечення малого бізнесу в умовах пандемії

Гунько Д. С., Іванов Р. В. Роль економетричних методів та моделей у дослідженні процесів розвитку підприємства

Гуртовий Ю. В., Яковенко О. Г. Вплив технологічного прогресу на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні

Денисова М. О., Попова О. М. Сучасний стан національної інноваційної системи України: проблеми і перспективи

Дробчак М. О. Управління портфелем цінних паперів у комерційному банку

Зайченко Р. А. Основні функції бізнес моделювання в підприємницькій діяльності

Зайченко Р. А. Роль інновацій в розвитку сучасної економіки

Іванов Р. В., Ковальов М. С. Математичне моделювання диверсифікаційного розвитку підприємств

Івашкова А. О. Модель оцінка інноваційних методів управління персоналом

Іщук О. В., Крауз Д. О. Економіко-математичне моделювання. Транспортні задачі. Угорський алгоритм в сучасному менеджменті

Катан В. О., Аскеров Р. Математичні моделі аналізування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності

Катан В. О., Батрак К. Д. Інноваційна модель розвитку аграрної сфери економіки України

Катан В. О., Бойчук Є. К. Інноваційна модель розвитку промислової сфери економіки України

Катан В. О., Глуховченко В. І. Моделі розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобалізації

Катан В. О., Гуменчук М., Райгородська Ю. Ю. Інноваційна діяльність як необхідна умова економічного зростання України при математичному моделюванні її сталого розвитку

Катан В. О., Дробчак М. О. Застосування математичного моделювання в інноваційній діяльності

Катан В. О., Єрмолаєва К. Д. Моделі прогнозу інноваційного розвитку підприємств в динамічному підприємницькому середовищі

Катан В. О., Заброцька В. С. Моделі ефективності суб'єктів торговельної та сервісної діяльності в умовах конкуренції

Катан В. О., Івашкова А. О. Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми

Катан В. О., Іщук О. В. Роль інновацій у економічній моделі держави

Катан В. О., Карначов О. А., Марусич Я. І. Математичні моделі прогнозування інноваційного розвитку в економіці України

Катан В. О., Ковальов М. С. Моделювання мережі транспортного зв’язку

Катан В. О., Ковальова Д. О. Практичне застосування економіко-математичних моделей

Катан В. О., Котловська Н. М. Математичні методи дослідження операцій в економіці

Катан В. О., Кривуліна С. В. Моделювання стратегічного розвитку підприємств в нових економічних умовах

Катан В. О., Кушнір Д. О. ІТ-ринок в Україні та його динаміка

Катан В. О., Лігай О. О. Економічні моделі взаємодії фінансового та реального секторів ринку

Катан В. О., Морока С. Р. Проблеми та перспективи розвитку прогнозування інноваційної діяльності в Україні

Катан В. О., Невеселий Д. О. Стратегічне управління компаніями та маркетингові стратегії в умовах формування цифрового середовища

Катан В. О., Перерва Б. К. Мультиплікативна модель тимчасового ряду. Прогноз обсягу продажів на наступний квартал

Катан В. О., Петрова А. О. Економічна безпека та управління ризиками в умовах нестабільного середовища

Катан В. О., Попова Є. С., Тер Велде Р. В. Побудова математичних моделей процесів інноваційного розвитку в економіці

Катан В. О., Різак Д. В. Моделювання інноваційних потоків за допомогою теорії графів

Катан В. О., Скрипник Я. С. Проблеми та тенденції залучення інвестицій у телекомунікації України

Катан В. О., Сотула В. В. Управління інноваційним розвитком економічних систем за допомогою економіко-математичних методів

Катан В. О., Стрижак О. С. Модель інноваційного розвитку підприємства

Катан В.О., Циганкова Д. О. Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці

Катан В. О., Шайдець К. О. Застосування нейромережевого моделювання як способу прогнозування інноваційної економічної діяльності

Курінна І. Г. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства

Матина Д. І. Медичне страхування у системі охорони здоров’я

Огліх В. В., Волкова В. В., Шаповалов О. В. Методичні аспекти розробки динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги

Огліх В. В., Волкова В. В., Шаповалов О. В. Перспективи застосування DSGE-моделей для формування стратегії розвитку країни

Огліх В. В., Волкова В. В., Шаповалов О. В. Теоретичні засади розробки DSGE-моделей для прогнозування динаміки макроекономічних змінних економіки України

Огліх В. В., Юрко А. В. Моделювання техніко-економічної структури підприємницької діяльності

Перерва Б. К. Використання симплекс метода на виробництві. Перевірка метода на оптимальність

Попова О. М. SMM-маркетинг як основний двигун розвитку електронної комерції

Пугач Д. В. Характеристика ринку охорони здоров’я

Радєв Б. Ю. Розвиток криптовалюти в Україні

Русс Д. А., Яковенко В. С. Корпоративна культура в Україні

Сотула В. В. Інвестиційна діяльність у сфері послуг

Сотула В. В. Моделі ефективного керування якістю освітніх послуг

Чуприна О. О. Електронна комерція як основна ланка торгівлі майбутнього

Яковенко О. Г., Різак Д. В. Кластерний аналіз та його застосування в економіці