Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2021». Секція 6. Взаємодія фінансового ринку та реального сектору економіки.

Секція 6. Взаємодія фінансового ринку та реального сектору економіки.

Khmarskyi Valentyn Asset Pricing and FOMC Press Conferences

Kuriacha N. V. The National Bank of Ukraine in Fluence of the Insurance Market Development in Ukraine

Vodolazska O. A., Liakhova Ye. O. State Anti-inflationary Regulation in the Modern Economy of Ukraine

Алтухова К. Є. Бізнес-план як інструмент управління

Бобирь О. І. Забезпечення розвитку автотранспортного підприємства: організаційно-фінансовий аспект

Бойко В. В. Підходи до оцінювання реальних інвестицій

Борисенко Н. А. Діагностика економічної стійкості підприємства

Гаркуша В. В., Остапенко Т. М. Факторинг як інструмент управління дебіторською заборгованістю

Горбунова Ю. Р. Економічні фактори впливу на забезпечення фінансової стабільності та стiйкoстi банків

Гуртовий Ю. В. Іпотечне кредитування фізичних осіб на вторинному ринку житлової нерухомості

Давиденко Ю. В. Податки і оподаткування підприємств в Україні. Сутність податкової системи, принципи та функції податків

Єріна М. І. Дослідження актуальності взаємодії між банками України і об’єднаними територіальними громадами

Ізюмська В. А. Шляхи вирішення проблеми надмірного зростання державного боргу України

Колосов А. М. Методика ціноутворення на послуги постачання газу споживачам в Україні

Котловська Н. М. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення

Левкович О. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг

Лиса О. В. Сучасний стан зносу основних засобів як індикатор виробничої безпеки України

Михайлюк М. Ю. Особливості венчурного інвестування

Муха Д. Г. Напрями розвитку банківського кредитування в Україні

Скрипник Г. О. Моніторинг використання коштів державного фонду регіонального розвитку

Угнівенко А. Р. Фондові біржі та їх функції

Шевцова О. Й. Ринок споживчого кредитування: кон’юнктурний та регуляторний вплив