Електронний варіант колективної монографії «Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі» (квітень 2022 р.)

Шановні автори!

Електронну версію колективної монографії викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Вихідні дані видання:


Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі : моногр. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. ​Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. – 400 с.

ISBN 978-617-645-477-9


У монографії узагальнено організаційно-економічні засади розвитку підприємницьких структур в Україні та світі, досліджено сучасні концепції, моделі, механізми, проблеми та перспективи розвитку персоналу підприємницьких структур України та світу; узагальнено та висвітлено організаційно-економічні аспекти формування системи управління діяльністю суб’єктів підприємництва. Також приділено увагу розробці практичних рекомендації щодо управління фінансово-економічною діяльністю сучасних бізнес-структур в умовах сучасних викликів. Проаналізовано проблеми й обґрунтовано перспективи розвитку суб’єктів підприємництва в умовах цифровізації суспільства.

Матеріали монографії будуть корисні фахівцям підприємств різних видів економічної діяльності, науковцям, аспірантам і студентам економічних спеціальностей, а також широкому загалу спеціалістів.