Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (8–9 квітня 2021 року)

У 2021 році на конференції працюють наступні секції:

1. Теорія та практика управління соціально-економічними системами у підприємницькій діяльності.
2. Проблеми та перспективи розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобалізації.
3. Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприємницькому середовищі.
4. Ефективність суб’єктів торговельної та сервісної діяльності в умовах конкуренції.
5. Стратегічний розвиток підприємств в нових економічних умовах.
6. Взаємодія фінансового ринку та реального сектору економіки.
7. Економічна безпека та управління ризиками в умовах нестабільного середовища.
8. Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці.
9. Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності.
10. Стратегічне управління компаніями та маркетингові стратегії в умовах формування цифрового середовища.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів

Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2021 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2021 р. : у 8 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021.

ISBN 978-617-645-441-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 8–9 квітня 2021 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Електронний варіант колективної монографії «Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (квітень 2021 р.)

Шановні автори!

Електронну версію колективної монографії викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Вихідні дані видання:


Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 416 с.

ISBN 978-617-645-376-5​


У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки, досліджено механізм функціонування підприємництва в Україні та його інтеграції до світового економічного простору, обґрунтовано теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва. Особливу увагу зосереджено на практичних аспектах формування стратегії розвитку підприємств в умовах мінливого середовища та забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва. Також приділено увагу дослідженню інноваційних методів і технологій фінансово-економічної діяльності сучасних підприємств, формуванню методів та інструментів управління суб’єктами підприємництва в глобальному економічному просторі. Проаналізовано концептуальні засади формування системи економічної безпеки підприємств в умовах конкурентного середовища.

Матеріали монографії будуть корисні фахівцям підприємств різних видів економічної діяльності, науковцям, аспірантам і студентам економічних спеціальностей, а також широкому загалу спеціалістів.

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 8–9 квітня 2021 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
 
Термін подання матеріалу у монографію – до 12.03.2021.
Термін подання матеріалу для участі в конференції до  26.03.2021 р.
 
 
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
  

RSS-материал