Електронний варіант матеріалів конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

Шановні автори!

Електронну версію програми та збірника конференції викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Програма конференції доступна для завантаження.

Вихідні дані видання:


Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English) : Conference materials of the II All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students. Dnipro. May 11, 2023. Dnipro : Publisher Bila K. O., 2023. 320 p.

ISBN 978-617-645-506-6


The collection of conference materials includes academic works of the II All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students “Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English)” on natural, humanitarian, socio-economic, engineering and technical studies and the latest information technologies.
For students, post-graduates, teachers of higher educational establishments and scholars.

Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців та студентів. – Дніпро, 11 травня 2023 р. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2023. – 320 с.

ISBN 978-617-645-506-6

У збірнику надруковано наукові праці ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою» з природничих, гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних студій та новітніх інформаційних технологій.
Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти та науковців.