Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2024: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (4–5 квітня 2024 року)

Дати заходів конференції:

01-03.04.24: формування програми конференції. Програма конференції доступна для завантаження (pdf-документ із гіперпосиланнями на відеочати пленарного та секційних засідань).

08-12.04.24: розміщення тез на сайті (секції №№1, 2, 3, 4, 5, 6).

15-19.04.24: розміщення тез на сайті (секції №№7,  8,  9,  10,  11,  12,  13).

22.04.24: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

26.04.24 (орієнтовно, за умови роботи у звичайному режимі): початок видачі друкованих збірників (які були замовлені заздалегідь) авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

29-30.04.24: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2024 році на конференції працюють наступні секції:

1. Підприємництво: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

2. Управління конкурентоспроможністю економічних суб’єктів: методи, інструменти, механізми.

3. Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприємницькому середовищі.

4. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти.

5. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування підприємств.

6. Україна в глобалізованому світі та її геоекономічні пріоритети.

7. Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки.

8. Діджитал-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

9. Інтеграція держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства.

10. Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі.

11. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку.

12. Мейнстрим розвитку міжнародного туризму.

13. Драйвери конкурентоспроможності HoReCa індустрії.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла