XV МНПК "Финансы Украины". Резолюция (на языке оригинала)

РЕЗОЛЮЦІЯ
ХV Міжнародної науково-практичної конференції
«Фінанси України»

8-9 квітня 2011 року у Палаці студентів ім. Ю. Гагаріна відбулася ХV Міжнародна науково–практична конференція «Фінанси України», яка була організована кафедрою міжнародних фінансів факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

В конференції взяли участь близько 169 учасників з 42 вищих навчальних закладів, інших фінансових та підприємницьких структур України. В роботі конференції взяли участь 6 докторів наук із ВНЗ Дніпропетровська, Польщі, Запоріжжя, Жовтих Вод, Черкас, Києва.

На пленарному засіданні з привітаннями учасників ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України» виступили проректор з наукової роботи ДНУ імені О. Гончара проф. Дронь М.М., директор Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені А.М. Макарова Хуторний В.В., декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара д.е.н. професор Сазонець І.Л., співробітники Консульства Республіки Туреччина в м. Дніпропетровську та бізнесменів Туреччини Ідріс Алпсоу та Онур Аннара, ректор Обласного комунального вищого навчального закладу Інституту підприємництва «Стратегія» м. Жовті Води д.т.н., професор Шумейко О.О., завідувач кафедри міжнародної економіки Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) д.е.н., професор Зінов’єв І.Ф., зав. кафедри міжнародної економіки Черкаського державного технологічного університету д.е.н., професор Петкова Л. О., д.е.н., професор Стукало Н.В., к.е.н., доц. Сардак С.Е., к.е.н., доц. Джусов О.А.

Значний інтерес серед учасників конференції викликали пленарні доповіді Стукало Н.В., д.е.н., професора ДНУ імені О. Гончара „Національні та глобальні стратегії фінансування сталого розвитку”, Шумейка Олександра Олексійовича, д.т.н., професора, ректора Обласного комунального вищого навчального закладу Інституту підприємництва «Стратегія» м. Жовтих Вод „Рекомендовані системи в Інтернеті”, Зінов’єва І.Ф., д.е.н., професора, завідувача кафедри міжнародної економіки Класичного приватного університету „Інвестиційна безпека України”. З цікавою науковою доповіддю виступав представник Черкаського державного технологічного університету, д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки Петкова Л.О.

Роботу ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України» було організовано за такими напрямками:
1. Грошово-кредитна система України: ризики та загрози на сучасному етапі.
2. Банківсько-фінансова сфера України: реорганізація відносин з ЄБРР та МВФ.
3. Сучасні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації.
4. Інноваційно-інвестиційний потенціал України в умовах міжнародної інтеграції.
5. Фінансові механізми розвитку системи соціального партнерства корпорацій, держави та профспілок.

Учасники першої секції приділили увагу різним аспектам розвитку грошово-кредитної системи України на сучасному сучасного стану та наслідкам глобальної фінансової кризи, було визначено шляхи подолання кризи в Україні та методи антикризового регулювання.

Робота другої секції була зосереджена на розгляданні проблем банківсько-фінансової сфери України та реорганізації відносин з ЄБРР та МВФ у контексті світової кризи.
Учасники третьої секції приділили увагу розробці сучасних концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації.

Робота четвертої секції була зосереджена на дослідженні проблем формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу держави в умовах міжнародної інтеграції.

Робота п`ятої секції була присвячена розгляду фінансових механізмів розвитку системи соціального партнерства корпорацій, держави та профспілок.

Тези доповідей учасників ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України» опубліковані у збірнику „Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України» .
На другий день були підведені підсумки роботи ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України» та запропоноване щорічне проведення конференції.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити наступні висновки:
- щорічне проведення конференції;
- поглиблення наукових досліджень в сфері міжнародної економічної інтеграції та перспективи розвитку фінансової системи України.
2. Визнати високий науковий рівень доповідей учасників конференції. Рекомендувати органам державної влади всіх рівнів при розробці заходів з наслідків фінансової кризи враховувати рекомендації та результати наукових досліджень, що були обговорені під час роботи конференції.
3. Рекомендувати до друку наукові праці, що були представлені учасниками конференції та обговорені протягом її роботи.