Электронные варианты VIII МНПК "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины. 2012"

Уважаемые авторы!

 

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

 

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : матеріали VІIІ Між¬нар. наук.-практ. конф., 29-30 листоп. 2012 р. : В 2 т. – К.-Д. : Біла К.О., 2012.

ISBN 978-617-645-085-6

У збірнику надруковано матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України». Для студентів, аспирантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Актуальні економічні та соціальні питання. – 2012. – 106 с.

ISBN 978-617-645-086-3

Даний том містить роботи по секціях: «Соціально-економічна трансформація в контексті інтегра¬ційного вибору України», «Регіональна економіка і проблеми муніципального розвит¬ку», «Розвиток інформаційних систем в економіці», «Альтернативні методики викладання в економічних ВНЗах».


Т. 2 : Пріоритетні питання діяльності економічних суб'єктів. – 2012. – 123 с.

ISBN 978-617-645-087-0

Даний том містить роботи по секціях: «Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб'єктів», «Стратегія підприємства на сучасному етапі становлення економіки України», «Економіка природокористування та енергозбереження».