Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2020 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Біла К. О., 2020. 

ISBN 978-617-645-377-2

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 2–3 квітня 2020 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика. – 2020. – 108 с.
ISBN 978-617-645-378-9

Т. 2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи розвитку в умовах сучасних викликів. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-379-6

Т. 3. Економіка суб’єктів підприємництва: актуальні питання сьогодення. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-380-2

Т. 4. Розвиток глобального підприємництва та управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-381-9

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації та Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання. – 2020. – 124 c.
ISBN 978-617-645-382-6

Т. 6. Формування економічної безпеки підприємств, моделювання процесів економічної поведінки та інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами. – 2020. – 131 c. 
ISBN 978-617-645-383-3

Т. 7. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку. – 2020.  – 128 c. 
ISBN 978-617-645-384-0