Секция 3. Экономика предприятия и изменения приоритетов предпринимательства в XXI веке.

Ivakhnenkov S.V.
IS THE TERMINOLOGY RELATED TO BUSINESS CONTROL CORRECT?

Krasnova A.I., Gud D.V.
ENTERPRISE ECONOMICS AND CHANGES IN PRIORITIES OF ENTREPRENEURSHIP IN THE XXI CENTURY

Божко М.О.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ПО СТАДІЯМ ЦИКЛУ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

Глазирін Є.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ СХИЛЬНОСТІ ПРОЦЕСАМ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКІВ ТОВАРІВ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Горшкова Л.А., Макаров С.Л.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Данилків Х.П.
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.
СТРАТЕГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Дуброва О.С.
ІНТЕРІМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ БІЗНЕСУ

Жук А.А.
МЕСТО КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА

Зламанюк Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кашпур О.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Котельникова Ю.М.
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кочетова І.Ю.
ПОЗИЦІЯ РЕАГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Краєвська А.С.
МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

Кучеренко С.К., Колосова К.А.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Малярчук О.Г.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Пацан М.М.
ОФШОРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – БУМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Петренко Т.В., Зеленюк В.В.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Рудченко С.М.
ПОБУДОВА КОНКУРЕТНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ

Синцова Е.А.
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Слинько М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЇХ РОЗВИТКУ

Степанкова А.А.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Струлєв О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Судук А.В., Гулько Л.Г.
ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Тімар І.В., Куян О.О.
ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ : ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, МІЦНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ПОЛОЖЕННЯ ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ НА РИНКУ

Ткаченко О.В., Вишневецька М.О., Гончаренко А.В.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ АНИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ткаченко О.В., Дьома М.В., Калініченко Я.В.
РОЗВИТОК ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ткаченко О.В., Нетесана А.О., Цимбал Н.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ткаченко О.В., Романова Н.А., Слабодич В.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА

Ткачова А.В.
ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Яковлева Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ