Секция 4. Региональные аспекты развития и проблемы формирования сбалансированного экономического пространства.

Balog A.G.
DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE REGION OF STRATEGIC PLANNING

Veretennikova D.A.
PASSENGER MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES OF ODESSA REGION: STRUCTURE’S PROBLEMS

Абраамян М.Г.
РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Алакоз І.С., Савенко А.Ю.
НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Алешин А.В.
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Барський Ю.М.
ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Герасимчук З.В., Поліщук В.Л.
РОЗВИТОК ІВЕНТИВНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Деренуца А.С.
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АР КРЫМ

Іванова Н.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Іртищева І.О., Потапенко О.М.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Кислухина И.А.
МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Курець В.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ ШКОЛАМИ УКРАЇНИ

Лазоренко Т.В., Пермінова О.О.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Макаренко С.М., Олійник Н.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Мініна О.В.
НАРОЩУВАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ноздрачева В.А., Карманова Ю.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Полуянов В.П., Кравченко Р.С.
РЕФОРМА ЖКХ И ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Рыхлицкая Кристина Михайловна
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Теслюк Р.Т.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СТАТУСАХ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Філіпчук І.М.
КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Черкесова Э.Ю., Митина Ю.И.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шадура-Никипорець Н.Т.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

Юрченко Є.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ