Секция 6. Экономика труда и приоритеты социальной политики в новой экономике XXI века.

Krasnova A.I., Tsarenko I.O.
FORMATION AND PROSPECTS OF PENSION SYSTEM IN UKRAINE

Галахова О.В.
КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАПРОПОНОВАНУ СИСТЕМУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гончаренко П.В.
АРТИСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИНКУ МУЗИЧНИХ ПОСЛУГ

Демина В.В.
ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО И СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Залуцька О.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ: СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Захарова И.А.
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Климовський О.Б.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Краєвська Г.О.
ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ

Могилевская О.Ю.
ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пермінова С.О., Пермінова В.О.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК УМОВА ТА РЕСУРС РОЗВИТКУ

Рягузова М.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Фирсова Н.А.
ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Фойгт Н.А.
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ