Материалы III МНПК "Проблемы формирования новой экономики ХХI века"

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader, скачать которую можно бесплатно с сайта разработчика.

Том 1. Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації:
- Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку.
- Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку.

Том 2. Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті

Том 3. Регіональні аспекти розвитку та проблеми формування збалансованого економічного простору

Том 4. Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної економіки

Том 5. Соціальні аспекти економічного розвитку:
- Економіка праці та пріоритет соціальної політики у новій економіці ХХІ століття
- Фінансові ризики нової економіки та шляхи їх мінімізації. Перспективи кредитної та податкової політики

Том 6. Економічне зростання: новітні технології, перспективи, екологічні наслідки:
- Проблеми обліку, аналізу та статистичної обробки економічної інформації.
- Моделювання соціально-економічних процесів. Проблеми застосування інформаційних технологій в теорії та економічній практиці.
- Екологічні наслідки економічних процесів. Якість економічного зростання та сталий екологозберегаючий розвиток.
- Перспективи освітніх новацій та наукових досліджень у формуванні нової економіки знань.