Колективна монографія «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (квітень 2020 р.)

Контрольні дати:

16.03.2020-22.04.2020: видання електронного варіанту монографії.

28.04.2020-02.05.2020: розміщення статей та електронного варіанту монографії на сайті.

23.04.2020-12.05.2020: видання паперового варіанту монографії.

13.05.2020-15.05.2020: розсилка монографії авторам (на вказану у заявці автором адресу) – до 15.05.2020 р.

14.05.2020-22.05.2020: видача монографії авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів
Деякі статті публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.
___________________________
Монографія містить наступні розділи:
Розділ 1. Механізми та інструменти менеджменту суб’єктів підприємництва в умовах сучасних викликів.
Розділ 2. Формування стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах.
Розділ 3. Сучасні моделі, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі.
Розділ 4. Організаційно-економічні аспекти управління торгівельною діяльністю суб’єктів підприємництва. 
Розділ 5. Розвиток системи управління фінансово-економічною діяльністю суб’єктів підприємництва.
Розділ 6. Управління конкурентоспроможністю суб’єктів підприємництва в умовах нестабільного ринкового середовища.
Розділ 7. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств у глобальному економічному просторі. Розділ 8. Формування системи економічної безпеки в умовах ризику та невизначеності.