Том 3. Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприємницькому середовищі

Том 3. Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприємницькому середовищі

Алексєєв А. Р. Теоретичні основи технічного переозброєння виробництва як напрям інноваційного розвитку підприємства

Бандура І. А. Проблеми та перспективи розвитку стартапів в Україні

Бірюкова П. В. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємства

Буряк М. В., Дворниченко Д. Р. Роль інновацій в підприємницькій діяльності

Гамерська І. С. Інновації у сфері громадського харчування

Гамерська І. С. Проблеми управління інноваційною діяльністю підприємства

Гогохія Л. Б. Інновації у страховій діяльності

Голяк Е. В. Державна політика розвитку інноваційної підприємницької діяльності

Гуртовий Ю. В., Яковенко В. С. Проблеми фінансування інновацій в Україні

Дорох К. Ю. Дослідження динаміки обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) та витрат на їх виробництво промислових підприємств за 2015–2019 рр.

Жогленко Я. А. Інноваційна діяльність та її види

Козік В. А. Інноваційна активність підприємства та підходи щодо її оцінювання 

Королюк Є. Л., Кучеренко С. К. Статистичний аналіз інноваційної активності промислових підприємств Дніпропетровської області за 2010-2019 рр.

Куліш І. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства

Лемберг А. Г., Знанецька О. М. Перспективні шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві

Литвиненко Ю. І., Джур О. Є. 3D-друк як елемент сучасних науково‑технологічних світових трендів у галузі інформаційно‑комунікаційних технологій

Лісна Д. О. Проблеми інноваційної діяльності в Україні

Лісовець А. М. Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємстві

Мальченко М. К. Інновації в збутовій діяльності сучасного підприємства

Матвєєва М. С. Інноваційний маркетинг як парадигма економічного розвитку підприємства

Мешко Д. О., Кучеренко С. К. Вплив зовнішнього середовища на інноваційну діяльність компаній: глобальні виклики

Морока Д. М. Розвиток стартап–екосистеми в Україні

Муха Д. Г. Роль інтелектуального капіталу в розвитку сучасних підприємств

Петьков В. Л. Інноваційний розвиток як фактор підвищення рентабельності птахівництва

Пономаренко Л. Р., Яковенко В. С. Стартапи у HR сфері як ризик або засіб вирішення впливу людського фактору

Русан О. О., Чорна А. Г. Вплив держави на інноваційну діяльність в Україні

Рябук К. П. Аналіз інноваційних трендів розвитку роздрібних торговельних підприємств світу

Рябук К. П. Інтелектуальна автоматизація як інноваційний інструмент переосмислення діяльності організації в сучасних умовах господарювання

Тупікова К. О. Бізнес-моделі для стартапів: теорія та успішні світові приклади

Чорна І. А. Інноваційний підхід до стратегічного управління в аграрній сфері

Шинкаренко А. В. Організація та контроль інноваційної діяльності на підприємстві

Шинкаренко А. В. Сутність інноваційного потенціалу підприємства

Яковенко В. С., Литвиненко Ю. І. Стартапи як спосіб введення в сучасні компанії інновацій