Отчет по конференции "Финансы Украины" 8-9.04.2011г. (на языке оригинала)

Звіт про проведення
ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України»

Назва конференції – ХV Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України»

Установа, на базі якої проведено конференцію, – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

1. Дата проведення – 8-9 квітня 2011 року.

2. Кількість учасників – 169 учасників, в т.ч. 67 учасників з інших міст.

3. Участь у конференції взяли представники установ:
- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
- Обласний комунальний вищий навчальний заклад Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води
- Харківський національний економічний університет
- Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
- Черкаський державний технологічний університет
- Українська академія банківської справи національного банку України (м. Суми)
- Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
- Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України (м. Київ)
- КНЕУ імені В. Гетьмана
- Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини
- Донецький національний технічний університет
- Львівський національний університет імені І. Франка
- Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права імені А. Нобеля
- Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
- Кримський економічний інститут КНЕУ імені В. Гетьмана
- Національний банк України
- Інститут економіки природокористування і сталого розвитку НАН України (м. Київ)
- Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя
- Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова
- Полтавський університет економіки і торгівлі
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
- Міжрегіональний інститут менеджменту Київського славістичного університету
- Вінницький національний технічний університет
- Університет економіки і підприємства, м. Хмельницький
- Дніпропетровська державна фінансова академія
- Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ
- Національний університет оборони України, м. Київ

4. Програма конференції.

5. Підсумкові документи конференції (збірник наукових праць).

6. Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації науково-методичних конференцій – для подальшої роботи залучати іноземних учасників з різних країн.