Анонс конференции «Особенности социально-экономического развития независимой Украины» (9–10 апреля 2015 г.)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції
«Особливості соціально-економічного розвитку незалежної України (1991-2015 рр.)»
(9–10 квітня 2015 року)
Прийом робіт – до 08.04.2015 року включно

Конференція проводиться кафедрою соціології Дніпродзержинського державного технічного університету відповідно до Плану конференцій на 2015 рік Міністерства освіти і науки України.

Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з наданням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Термін виходу збірника – 20.04.2015.

РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Історія.
2. Соціологія.
3. Філософія.
4. Економіка.
5. Філологія.
6. Політологія.
7. Право.
8. Культура.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно не пізніше 8 квітня 2015 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com

Вимоги до подання матеріалів (MS Word)  укр. 

Анонс конференции «Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития» (23–24 апреля 2015 года)

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в

Международной научно-практической Интернет–конференции

«Экономика и менеджмент 2015: перспективы интеграции и инновационного развития»,

которая состоится 23–24 апреля 2015 года.

Материалы конференции будут размещены на web-ресурсе научно-практических конференций по адресу http://www.confcontact.com и изданы отдельным сборником (с присвоением ему ISBN, УДК и ББК), который будет разослан участникам конференции, а также в наибольшие ВУЗы и научно-технические библиотеки. Печатный авторский экземпляр материалов конференции будет выслан заказными письмами по указанным контактным адресам до 29.05.2015 г.
Цель конференции – теоретическое обобщение научных исследований и разработка практических рекомендаций в сфере управления инновационным развитием экономических субъектов в условиях активизации интеграционных процессов.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, преподаватели и сотрудники ВУЗов и научных организаций Украины, других стран и все заинтересованные лица.

Секции конференции:

 • Экономика предприятия: стратегические приоритеты развития в XXI веке.
 • Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в интеграционных условиях.
 • Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.
 • Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и экономическое развитие предприятий.
 • Учет и анализ в системе управления деятельностью предприятий.
 • Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.
 • Проблемы и перспективы инновационного развития: государство, регион, отрасль, субъект хозяйствования.
 • Финансовый механизм предприятия в условиях интеграции.
 • Национальные особенности антикризисного управления экономикой предприятия.
 • Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования: вопросы теории и практики.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
По результатам работы конференции будут изданы:

 • сборник тезисов докладов;
 • статьи в специализированном журнале.

Требования к участию (в формате MS Word)  укр.  рус.  eng.

 

 

Анонс конференции «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (20-21 февраля 2015 г.)

  Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
 
VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»
20-21 лютого 2015 року
 
Прийом робіт до   13.02.2015
 
Конференція проводиться кафедрою перекладу Дніпродзержинського державного технічного університету відповідно до Плану конференцій на 2015 рік Міністерства освіти і науки України.
Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN), який буде надруковано до початку конференції. Очні учасники отримають авторський примірник 20.02.15, а дистанційні – поштою протягом двох тижнів після конференції.
Конференція відбудеться 20 лютого 2015 року о 10.00 в Дніпродзержинському державному технічному університеті, реєстрація учасників розпочнеться о 09.00. Під час роботи конференції планується проведення Круглого столу «Переваги та  недоліки російських, українських та західних посібників з мов».
Проїзд: автовокзал та залізничний вокзал – площа ДМК Трамвай № 2; марш. таксі № 11,30,4; від площі ДМК – марш. таксі № 3А.
Планується робота наступних СЕКЦІЙ:
1. Лінгвістика і методика викладання іноземних мов.
2. Психолінгвістичні проблеми викладання іноземних мов у вищий школі.
3. Форми і методи викладання іноземних мов у вищий школі .
4. Інноватика викладання української мови як іноземної.
5. Сучасна російська мова в аспекті викладання як рідної та іноземної.
6. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства (когнітивні та методологічні аспекти перекладу).
 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
 
Термін подання робіт: до 13 лютого 2015 року.
 
Вимоги до подання матеріалів (MS Word)  укр.

Текущая конференция «Проблемы формирования новой экономики XXI века» (25–26 декабря 2014 года)

26.01.2015 : Печатные варианты материалов конференции разосланы авторам по указанным адресам.

Поступившие работы доступны для ознакомления. 

Электронный вариант материалов конференции доступен для ознакомления и скачивания.

Анонс конференции «Проблемы формирования новой экономики XXI века» (25–26 декабря 2014 года)

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе

VII Международной научно-практической Интернет-конференции

«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА»

Киев  ∙  25–26 декабря 2014 года

Прием работ до 25.12.2014 года

Материалы конференции будут размещены на web-ресурсе научно-практических кон­ференций по адресу http://www.confcontact.com и изданы отдельным сборником (с при­свое­нием ему ISBN, УДК и ББК), который будет разослан участникам конференции, а также в крупнейшие ВУЗы и научно-технические библиотеки. Срок выхода сборника – 30.12.2014.

РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

 1. Вызовы глобализации и изменение парадигмы экономического развития.
 2. Новые ориентиры национальных стратегий экономического развития.
 3. Экономика предприятия и изменения приоритетов предпринимательства в XXI веке.
 4. Региональные аспекты развития и проблемы формирования сбалансированного экономического пространства.
 5. Инвестиционно-инновационные приоритеты новой постиндустриальной экономики.
 6. Экономика труда и приоритеты социальной политики в новой экономике XXI века.
 7. Финансовые риски новой экономики и пути их минимизации. Перспективы кредитной и налоговой политики.
 8. Проблемы учета, анализа и статической обработки экономической информации.
 9. Моделирование социально-экономических процессов. Проблемы применения информационных технологий в теории и экономической практике.
 10. Экологические последствия экономических процессов. Качество экономического роста и устойчивое экологосберегающее развитие.
 11. Перспективы образовательных новаций и научных исследований в формировании новой экономики знаний.

 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.

Срок подачи работ: до 25.12.2014 включительно.

Форма участия: дистанционная.

Требования к участию (в формате MS Word)  укр.  рус. 

RSS-материал