Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Диковенко К.О.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка , Україна

Розвиток інноваційних видів підприємницької діяльності та їх значення для зміцнення економічної безпеки України

Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки - найважливіші функції держави, реалізація яких покликана посилювати позиції в міжнародному співтоваристві.

Відомо, що зміцнення економічної безпеки України пов'язане з визнанням пріоритетної ролі, яку відіграє економіка у забезпеченні внутрішньої і зовнішньої безпеки країни, у формуванні ефективної державної стратегії і політики, що стимулює економічне зростання на засадах розвитку підприємництва та економічних інновацій.

Вважаємо за потрібне зазначити, що деякі сфери підприємницької діяльності виявились найбільш відкритими для інноваційних рішень. Так, значною мірою змінилися способи та методи ведення підприємницької діяльності, просування продукції. Появлення нових інформаційних технологій підвищило технічний рівень виконання маркетингових комунікацій і дало новий напрямок для вдосконалення методів їх розповсюдження. Бази даних для прямого маркетингу, використання Інтернету для безпосереднього зв’язку із споживачами, створення комп’ютерних програм для складання медіа-плану та обслуговування замовлень клієнтів – це декілька напрямків розвитку сучасного підприємництва.

Незважаючи на це, ми ще не можемо говорити про інноваційний характер українського підприємництва взагалі. У західних країнах підприємництво розглядається як особливий тип господарювання, у основі якого – пошук нових можливостей виробництва товарів і послуг на основі інновацій та вміння залучати ресурси з найрізноманітніших джерел.

Слід зазначити, що нові види інноваційної підприємницької діяльності, такі наприклад, як електронна комерція, багаторівневий маркетинг чи торгівля по телефону, законодавством України не врегульовані. Оскільки ці види підприємництва є специфічними, вони мають регулюватися спеціальними нормами, що і відбувається в країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Америки.

Що стосується України, то згідно класифікації видів економічної діяльності, прийнятої наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 375, торгівля поділяється на декілька видів, однак торгівля через мережу Інтернет чи за допомогою багаторівневого маркетингу не може бути віднесена до жодної з категорій, однак у окремий вид торгівельної діяльності не виділяється.

Розглянемо досліджувану проблему у контексті європейської інтеграції України та проведемо паралель зі станом економічної безпеки нашої держави.

Єдиний економічний простір означає однаковий розвиток усіх складових частин економічної системи Європейського Союзу. Саме тому, у Програмі Європейської Інтеграції України до Європейського Союзу, схваленій Указом Президента України N 1072/2000 ( 1072/2000 ) від 14.09.2000, зазначено, що «запровадження нових технологій, активізація інноваційної діяльності у напрямі науково-технологічного оновлення виробництва в усіх галузях економіки…» є одним із важливіших заходів структурних реформ у галузі економіки.

Європейський Союз, в свою чергу, виділяє головний принцип визнання держав, який є і головною вимогою до членства в Європейському Союзі. Цим принципом є внутрішня економічна стабільність.

Виходячи з цього, невідповідність законодавства України у сфері інноваційних видів підприємницької діяльності законодавству Європейського Союзу, призводить до зниженню авторитета України в очах європейської спільноти. Це в значній мері може призвести до зниженню економічної стабільності в Україні, оскільки низький авторитет держави на міжнародній арені не сприяє фінансовій допомозі цій державі з боку міжнародних фінансових організацій, без якої, нажаль, Україна не може здійснювати економічні реформи. Без сумніву, все це негативно відзначиться і на економічній безпеці України.

Також зазначимо, що відсутність правових норм, що регулюють інноваційні види підприємництва в Україні суперечить Постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1496 «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», де до пріоритетних належать ті сфери законодавства, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв'язків України та держав - членів ЄС і які регулюють відносини, пов'язані, в першу чергу, з підприємницькою діяльністю.

Загрози економічній безпеці України на цьому фоні полягають також і в існуванні так званого «правового вакууму» в досліджуваній нами сфері. Не визначені основні правила здійснення торгівлі через мережу Інтернет, гарантії захисту споживача товарів придбаних в інтернет-магазинах, на сайтах електронної комерції тощо. Такий стан може бути використаний для прикриття незаконних видів підприємницької діяльності, шахрайства в мережі Інтернет. Таким чином, неврегульованість окремої, специфічної сфери підприємницької діяльності може призвести до її криміналізації.

Нормативно-правові заходи забезпечення інновацій в досліджуваній сфері повинні включати прийняття законодавчих актів щодо попередження можливих зловживань і злочинності.

Належна реалізація вищезазначених положень позитивно вплине на окремі рівні економічної безпеки України та на її загальний стан в цілому.

Обсяг даної роботи не дозволяє розглянути всі аспекти зазначеної теми, що дає можливість для її подальшої наукової розробки.