Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Бєлоусов Я.І., Бєлоусова К.І.

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля , Україна

ОГЛЯД РІЗНОВИДІВ СТРАТЕГІЙ

Поняття стратегії прийшло з грецької мови (stratos – армія) й означало «керування армією», а пізніше стало означати також «керування державою». З XV по XVIII століття у Європі це поняття належало до воєнної термінології. Член пруського генерального штабу Карл фон Клаузевіц (1780–1831) давав для військ наступне визначення: «Стратегія – це ведення бою з метою війни; отже, вона має давати настанови всім воєнним діям, які відповідають цілям війни, тобто вона проектує воєнний план, і цій меті вона підпорядковує низку дій, тобто вона дає загальний план для окремих напрямків руху й упорядковує в ньому окремі бої. Оскільки плановані дії ґрунтуються на невизначених умовах, які зовсім неможливо передбачити, стратегія має застосовуватися на полі дії, для того щоб на місці визначити деталі та зробити модифікації, які потрібні постійно».[1]

Стратегії дають уяву про те, як підприємство збирається використати свої сильні сторони, щоб досягти підприємницьких результатів. Їх можна класифікувати за різноманітними критеріями. Ця класифікація мало говорить про конкретний зміст і про те, як обирають ту чи іншу стратегію. Класифікацію також проводять за різними критеріями, тому тут не можна приймати рішення за принципом «або-або». На рис. 1 наведено різновиди стратегій у залежності від ринку.

При зазначених стратегіях мова йдеться про основний домінуючий мотив, взаємозв’язок з іншими сферами діяльності підприємства залишається непоміченим, проте при подальших діях цей взаємозв’язок має бути виявлено. У таблиця 1 наведено класифікація стратегій в залежності від того чи іншого критерію.

Різновиди стратегій у залежності від ринку

Рис. 1. Різновиди стратегій у залежності від ринку

Таблиця 1. Огляд різновидів стратегій

Відмінний критерій

Позначення

Організаційне охоплення

Загальні стратегії підприємства (корпоративні стратегії)

Стратегії виду діяльності (бізнес стратегії)

Стратегії функціональної галузі

Функціональна сфера

Стратегії збуту

Стратегії виробництва

Стратегії дослідження та розвитку

Стратегії інвестування

Стратегії фінансування

Стратегії розвитку персоналу

Напрямки інвестування чи

деінвестування

Стратегії росту (інвестування)

Стратегії стабілізації (утримання ринкової частки)

Стратегії скорочення (деінвестування)

Поведінка
ринку

Стратегії нападу

Стратегії захисту (наприклад, імітаційні стратегії)

Вироби / ринки

Стратегія проникнення на ринки

Стратегія розширення ринку

Стратегія розвитку виробу

Стратегія диверсифікації

Конкурентні переваги / ринкове покриття

Стратегія управління витратами

Стратегія диференціювання

Стратегія освоєння ніші замість концентрації на управління витратами чи диференціювання виробу

Список використаних джерел:

1. Daumke, Michael, unter Mitarbeit von Harald Braun u.a., Grundri? des deutschen Steuerrechts, 4. Aufl., Bielefeld 2000. – 356 р.