Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Галушко О.С.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» , Україна

ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Модель управління потоком створення цінності в межах ціннісно-орієнтованої операційної системи має базуватися на визначенні параметрів, які б інтегрували основні показники роботи операційних систем з показниками ефективності створення цінностей, тобто має враховуватися не просто результативність функціонування операційних систем компаній, а їх здатність створювати цінності для відповідних учасників ринку. Виходячи з особливостей запропонованого нами ієрархічного підходу до структуризації операційних систем і змістовного наповнення моделі управління потоком створення цінності, пропонуємо виділяти ключові критерії, за якими має проводитися економічна оцінка параметрів потоку створення цінності для встановлення його здатності створювати бажану цінність для споживача і для виробника. До ключових критеріїв оцінки потоків створення цінності згідно моделі управління ми пропонуємо відносити:

1) Індикатор Операційної Цінності ( Operations Value Indicator ) – відображає ефективність трансформаційних процесів з перетворення «входу» операційної системи відповідного рівня у її «вихід». Цінність, що при цьому створюється, характеризує рівень організації основних виробничих процесів, починаючи з рівня технологічних ліній і закінчуючи компанією в цілому. У зв’язку з цим, залежно від місця в ієрархічній структурі операційної системи доцільно виділяти Індикатор Операційної Цінності на рівні технологічної лінії ( Формула ), Індикатор Операційної Цінності на рівні цеху ( Формула ) й Індикатор Операційної Цінності на рівні компанії ( Формула ).

2) Індикатор Економіко-Організаційної Цінності (Economic-Organizational Value Indicator ) – один з ключових критеріїв оцінювання в моделі управління ПСЦ, що визначає результативність економіко-організаційних відносин, які впливають на здатність ціннісно-орієнтованої операційної системи генерувати цінності на бажаному для учасників цих відносин рівні.

3) Індикатор Соціальної Цінності ( Social Value Indicator ) – характеризує ступінь дотримання компаніями соціальної відповідальності перед споживачами, суспільством і працівниками з точки зору можливостей операційної системи створювати соціально значимі цінності.

Дані ключові критерії формують результуючий параметр Ефективність Потоку створення Цінності ( Value Flow Efficiency ), - який об’єднує результати оцінки за ключовими критеріями, дозволяючи сформувати адекватний показник ефективності функціонування операційної системи в розрізі її ієрархічних рівнів.

Взаємозв’язок між ключовими критеріями функціонування операційної системи та послідовність їх оцінки у розрізі відповідних ієрархічних рівнів зображено у вигляді піраміди.

Взаємозв’язок між ключовими критеріями оцінювання ПСЦ та ієрархічними рівнями операційної системи

Рис. 1. Взаємозв’язок між ключовими критеріями оцінювання ПСЦ та ієрархічними рівнями операційної системи