Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (25-26 февраля 2010 года)

Д.т.н. Дудла І.О., Коробка А.М.

Чернігівський державний технологічний університет , Україна

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЬОНАРСТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ГАЛУЗІ АПК УКРАЇНИ

Здавна відомо незамінні властивості тканин, вироблених з льону. До них відноситься висока повітрепроникність (важливо зазначити, що дана властивість характерна як для сухої, так і для вологої тканини); високі сорбціонні та антистатичні властивості, здатності поглинання вільних радикалів та іонізуючого випромінювання, міцність та довговічність. Необхідно відзначити, що льон має високі споживні властивості безпосередньо у вигляді волокон, а також забезпечує високі споживні властивості виробів з нього.

Проблеми ефективного ведення льонарства досліджували українські вчені В.Г. Баранник, П.А. Голобородько, В.С. Простиченко, І.В. Горн, І.П. Карпець, І.М. П’явка, В.А. Москаленко та інші [1-3].

Сучасний стан АПК України відзначається досить складним та нестабільним становищем. Негативним аспектом являється те, що дана тенденція поширюється і на таку традиційну та перспективну для країни галузь, як льонарство.

Зважаючи на специфічні погодні та кліматичні умови переважна кількість льону вирощується на Поліссі, а саме на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Волині. Впродовж останніх 25 років Чернігівська та Житомирська області стабільно посідали провідні місця у вирощуванні культури. Слід відзначити, що саме Чернігівська область займає перше місце серед інших областей за обсягами валових зборів льоноволокна в Україні (так станом на 2005 рік питома вага Чернігівської області серед інших за даним показником склала рекордне значення – 48,1%). Але це не свідчить про підвищення обсягів вирощування льону в даних регіонах, а лише констатує той факт, що інші області зменшують обсяги посівів. Так значно знизилися обсяги валових зборів культури на Волині, Івано-Франківщині та Рівенщині.

Розвиток льонарства на Чернігівщині розпочався ще у 50-х роках. При чому вироби з льону навіть у післявоєнні часи користувалися значним попитом та загалом галузь вважалася традиційною та перспективною для розвитку регіону. Досить стабільним періодом для льонарства виявилися 1970-1990 роки. У цей час спостерігалися стабільні обсяги вирощування льоноволокна, а на початку 90-х навіть піднесення галузі. На рис. 1 графічно представлено динаміку врожайності льону в Чернігівській області в післявоєнні роки і до сьогодення.

Динаміка врожайності льону-довгунцю (волокно) в Чернігівській області , ц/га

Рис. 1. Динаміка врожайності льону-довгунцю (волокно) в Чернігівській області , ц/га [2]

Важливе значення у галузі льонарства відіграють обсяги виробництва тканин з волокна, так як насамперед дана культура покликана задовольняти потреби споживача у білизняних виробах. На сьогодні в Україні спостерігається зниження кількості лляних тканин, так як не вистачає необхідного обладнання для переробки волокна, знижується купівельна спроможність громадян (а як відомо вироби з синтетичних тканин відзначаються нижчою вартістю), а також відсутність достатньої підтримки держави у розвитку галузі. В табл. 1 представлено обсяги виробництва лляних тканин в Україні починаючи з 40-х років.

Таблиця 1. Обсяги виробництва лляних тканин в Україні

Рік

Обсяг виробництва, млн. м 2

Рік

Обсяг виробництва, млн. м 2

1940

2,1

1997

18

1950

0,4

1998

10

1955

0,1

1999

5

1960

0,4

2000

3

1965

31

2001

5,5

1970

61

2002

4,1

1975

81

2003

0,4

1980

82

2004

8,6

1985

96

2005

2,0

1990

98

2006

1,8

1995

20

2007

1,6

1996

20

Отже, у 1975-1990 роки спостерігається розцвіт льонарства, так як відбувається найвищий обсяг виробництва даних тканин. Починаючи з 1996 року відзначено помітне зниження даного показника, що свідчить про занепад галузі. Звичайно, даний показник лише підтверджує той факт, що в Україні на сьогодні для легкої промисловості настали скрутні часи через нестабільне ринкове та економічне становище, що стосується і галузі льонарства.

Таким чином, можна відзначити наступні проблеми в розвитку льонарства, як перспективної аграрної галузі:

- недостатня, порівняно з країнами з ринковою економікою, державна підтримка сільського господарства;

- відсутність робочої сили в зв’язку з міграцією сільського населення та непривабливість заробітних плат у льонарстві порівняно з іншими сферами працевлаштування;

- замала кількість діючих підприємств з переробки льоноволокна, що створює перешкоди для підвищення розвитку льонарства;

- відсутність зовнішніх та внутрішніх інвесторів. Льонарство насамперед потребує інвестицій для створенння основних засобів – закупівлі необхідної техніки, так як на сьогодні спостерігаються високі трудозатрати водночас при низькому випуску волокна. Наприклад, у Франції та Китаї, які посідають провідне місце по обсягах виробництва та переробки льоноволокна, весь виробничий ланцюг оснащений необхідним обладнанням, що прискорює та покращує збір урожаю льону та безпосередньо його переробку;

- диспропорція в затратах та ціні льонопродукції. На сьогодні на ринку представлено продукцію із синтетичних волокон, яка має відповідно низьку вартість. А отже вітчизняні виробники не мають змоги конкурувати з даним товаром на ціновому сегменті ринку;

- нестабільний внутрішній та зовнішній ринки.

Ці та інші проблеми створюють низку перешкод у подальшому розвитку льонарства. За прогнозами вчених різних країн світу льон, як екологічно формуюча культура, має позитивну перспективу, тому не потрібно миритися із подальшим затуханням льонарської галузі, а здійснювати відповідні заходи, як на регіональному, так і на державному рівні.

Список використаних джерел:

1. Льняные ткани: достоинства проверены тысячелетиями // Текстильная промышленность. – 2004. - №3. – С. 12-13.

2. Москаленко А.М., Москаленко В.А. Історико-економічні аспекти розвитку вітчизняного льоновиробництва // Економіка АПК. – 2007. – №6. - С. 41-46.

3. Поліський льон: минуле, сьогодення, а чи є майбутнє? // Легка промисловість. – 2009. - №1. – С. 49.