Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2020 року)

Дати заходів конференції:

02-15.04.20: розміщення тез на поточній сторінці (посекційно).

24-27.04.20: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

12-15.05.20 (орієнтовно, за умови закінчення карантину): початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2020 році на конференції працюють наступні секції:

1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика.
2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи  розвитку в умовах сучасних викликів.
3. Розвиток глобального підприємництва: нові підходи в менеджменті.
4. Управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування.
5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.
6. Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання.
7. Формування економічної безпеки підприємств в  умовах ризику.
8. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку.
9. Моделювання процесів економічної поведінки суб'єктів господарювання.
10. Інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами.