«Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе»

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных

«Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе»
(Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

 

Содержание.

Автор(ы) Тема работы:
Гутарева Н. Ю.

Контроль аспектных речевых навыков устной речи при обучении английскому языку

Каламбаева Г. Б. Mobile Assisted Language Learning
Нешенко А. В. Методологические основы преподавания лингвистического анализа иноязычного текста в ВУЗе
Орищин І. С.

Навчання студентів англійського діалогічного мовлення

Салманова О. Б. Дистанционное обучение иностранному языку в техническом вузе
Станкевич І. Є., Струтинська Л. В.

Новий цифровий метод викладання іноземних мов

Черник П. П., Пасічник С. М.

Вивчення іноземної мови з допомогою перекладу

Дикан О. В.

Культурно-аксіологічні аспекти викладання української мови як іноземної

Романюк С. З.

Інноваційні засади навчання української мови в діаспорі

Kuimova M. V. Stylistic Devices in Literary Works (in Terms of William Shakespeare’s Plays)
Крайня К. П.

Способи формування та перекладу нової суспільно-політичної лексики англійської мови

Кучумова Н. В. Аспекти перекладу англійських фармацевтичних двокомпонентних субстантивних термінів-словосполучень українською мовою
Ледовська Я. О.

Відтворення англомовних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людської особистості в українському перекладі

Малишко Д. Д., Лагерева М. С.

Специфіка трансформації фразеологізмів в англійській мові та їх перекладу на українську

Манаєнко В. С., Кузьменко Н. В. Проблеми художнього перекладу
Пасічник А. В.

Сучасні англійські неологізми та способи їх перекладу на українську мову

Плахотнікова М. С.

Загальна характеристика фразеологізмів з ономастичним компонентом в сучасній англійській мові та способи їх перекладу на українську мову

Прохватило Ю. В.

Проблеми перекладу штампів і кліше у сучасному перекладознавстві

Секрет І. В., Сікарьова Н. Г.

Особливості використання ідіоматичних одиниць в економіко-політичному дискурсі

Сташук К. С. Деякі особливості перекладу економічних текстів
Стребкова А. Є. Особливості перекладу метафоричних термінів економічної спрямованості
Фомина Е. В., Латфуллина И. Д.

Терминология туристического бизнеса в обучении языку для специальных целей