V Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации».

V Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации»

(14 февраля 2014 года)

 

Содержание.

   
Graf H.-W., Meshko N. P., Pavlovych A. V. Armutsmessung in der EU und in Deutschland
Lapta M., Nyameshchuk A. Priorities of Ukrainian Language Schools Activity Development Based on Marketing Innovations
Апалькова В. В. Оцінка зміни грошових агрегаторів під впливом міжнародних систем електронних грошей на основі критеріального підходу
Вязовская В. В. Современные тенденции регионального развития на мировом рынке туристских услуг
Карплюк К. В., Смирнова Т. А. Особливості розвитку економіки Швейцарії
Коваленко С. И. Трансграничный кластер как новая форма инновационного развития еврорегионов
Макеєва О. А. Цінність життя як критерій успіху економічного розвитку країни
Присвітла О. В. Сучасний стан економічних відносин України з країнами АТР за критеріями транснаціоналізації
Пшинько А. Н., Мямлин С. В., Мямлин В. В. Инженерный подход к созданию модели высокоэффективной национальной экономики
Старикова С. С. Структура налогов как экономический показатель налоговой системы
Стрижеус Л. В., Тендюк А. О. Екологізація економічного розвитку України: проблеми та перспективи
Трофименко Г. С. Аналіз функціонування галузі охорони здоров’я як складової економічного зростання країни    
Трофимчук А. П. Складові ефективної геоекономічної стратегії держави
Хомяк О. Д. Дослідження сучасного стану і перспектив розвитку ринку сільськогосподарської продукції
Шадура К. В., Білій А. І. Сучасні тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України
Шаповал Я. К.

Вплив глобалізаційних процесів на економічну стратифікацію населення країни

Нараєвський С. В. Альтернативна енергетика на шляху від державної підтримки до конкурентоспроможного розвитку
Чабаненко Ж. М., Пилипенко А. О. Конкурентні переваги суб’єктів малого підприємства у галузі харчової промисловості
Василиха Н. В. Регіональна програма як процедура стратегічного планування розвитку ринку туристичних послуг в регіоні
Кобченко А. А., Грибачова Г. Г. Перспективи розвитку регіонального туризму в Запорізькій області
Кобченко А. А., Макарова К. А. Стратегії розвитку регіонального туризму в Україні
Кобченко А. А., Панюшкіна А. В. Маркетинг в міжнародному туризмі як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
Кобченко А. А., Чорна Ю. В. Проблеми розвитку туристичної галузі в Дніпропетровській області
Прихідько Д. О., Крупський О. П. Чинники розвитку підприємств індустрії гостинності м. Дніпропетровська
Редько В. Є., Бєляєв І. С. Регіональні проблеми розвитку туризму в Україні
Редько В. Є., Демченко Т. О. Використання туристичної інфраструктури України після проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012
Редько В .Є., Самоїщенко О. В. Роль інтелектономіки в розвитку міжнародного туризму
Сливенко В. А., Лис М. В. Направления развития въездного туризма в Украине
Сливенко В. А., Радзивил Ю. В. Значение европейского опыта развития туризма для Украины
Ступко А. В. Необхідність розвитку туристичної галузі на регіональному рівні
Зацепило А. І. Оцінка підтримки виробників сільськогосподарської продукції в Україні
Редько В. Є., Заболотня Д. І. Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу
Якубова Т. Н., Гальченко А. А.

Бюджетная эффективность реализации пилотного проекта «Хмао-Югра» в области ЖКХ

Бурчакова М. А., Лозовская И. М. Подготовка кадров для инновационной экономики Украины
Гончаров Ю. О. Методичні підходи до формування фінансового плану інвестиційного проекту
Кобченко А. А., Кузнецова В. Д. Розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності в умовах науково-технологічного обміну
Ковальова А. Ю. Підходи до створення успішного стартапу: світовий досвід
Мондрич Д. О., Білій А. І. Сучасні тенденції в розвитку транснаціональних корпорацій
Смирнова Т. А., Голей Ю. М. Тенденції розвитку українського ринку аутсорсингу ІТ-послуг
Ульянова Л. П., Пархоменко Ю. Ю., Щербаков М. Є. Активізація інвестиційної діяльності – важлива передумова ефективного функціонування залізничного транспорту
Hollidt A., Slivenko V. A., Mazurenko A. V. Die aktualität der einführung der IAS/IFRS in der Ukraine
Голей Ю. М. Активізація експортної діяльності підприємств машинобудівної галузі
Гудим К. М., Сезько М. В. Сучасні тенденції функціонування міжнародного бізнесу
Литвиненко Ю. І., Приварникова І. Ю. Основні елементи логістичної системи  та її особливості в ЗЕД
Чабаненко Ж. М. Використання міжнародного лізингу як засіб активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Stelling J., Meshko N. P., Yefremova M. Analyse und vergleich des controllings in ukrainischen und deutschen unternehmen
Tolkmitt V., Dzhusov O., Golovatyi D. Europäische integration der Ukraine
Пархоменко Ю. Ю. Посилення інтеграційних процесів України з міжнародними фінансовими організаціям